De Laatste Eer Langezwaag e.o.

Bestuur

 

Samenstelling bestuur:

 

Voorzitter: H. Sietzema tel. 0513-461686

Secretaris: J. Haaijer tel. 0513-689049

Penningmeester: T. Zonneveld-Wartena tel. 0513-688218

Lid: T. Folkertsma-Hoekstra tel. 0513-688117

Lid: W. Krist-de Bos tel. 0513-688958

 

e-mail: info@dle-langezwaag.nl

 

Wijziging in uw gezin zoals adres, gezinssamenstelling of bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer (i.v.m. automatische incasso) graag z.s.m. doorgeven aan het bestuur.