Bij overlijden


Bij een overlijden kan contact worden opgenomen met een van onze uitvaartverzorgers (24 uur per dag bereikbaar):


Mevr. W.Dijkmeijer                           tel. 06-50819786

Mevr. H. van der Meulen-Heidinga   tel. 06-30405766De vereniging heeft met de uitvaartverzorgers afspraken gemaakt over oa. het tarief.


De bode bespreekt met de nabestaanden de wensen en in overleg wordt de gehele uitvaart geregeld. De bode stelt vooraf een kostenraming op. De volgende zaken worden door de bode geregeld:

-bestellen van een kist

-afleggen, kleden en kisten van de overledene

-regelen van de opbaring van de overledene

-opmaken en plaatsen van rouwadvertentie

-het laten maken van rouwbrieven

-bestellen van rouwwagen

-bestellen van rouwbloemstukken

-bestellen van een grafmonument of urn

-aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand

-organiseren van de uitvaart zelf op de dag van de uitvaart


Voor een aantal in de opsomming genoemde handelingen/zaken hebben we als vereniging collectieve prijsafspraken gemaakt. Bijvoorbeeld korting op grafkisten, opbaring en rouwvervoer. Om die prijsafspraken te maken werken we samen met 11 andere verenigingen in de regio Heerenveen.

Na een uitvaart worden alle nota’s van de uitvaart rechtstreeks naar de penningmeester van onze vereniging gestuurd. De penningmeester controleert en betaalt deze nota’s. Met diverse instanties zijn afspraken gemaakt over tarieven waardoor u niet achteraf voor verrassingen komt te staan.

Daarna wordt de afrekening voor de nabestaanden opgesteld. De vergoeding van de vereniging wordt hierop in mindering gebracht. De vergoeding van de vereniging wordt in mindering gebracht op de afrekening.  Deze vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld op de ledenvergadering. Op dit moment bedraagt de vergoeding voor leden € 1.600,=Door deze werkwijze te hanteren werkt de vereniging aan een betaalbare uitvaart voor haar leden.


Werkwijze voor leden buiten het werkgebied van de bodes

Woont iemand buiten het werkgebied van de bode, dan kan de familie, in overleg met de vereniging, een bode uit de buurt benaderen. Deze regelt dan de uitvaart en kan de rekeningen naar de vereniging sturen. De vereniging betaalt in eerste instantie de rekeningen en maakt een rekening van het geheel op voor de familie waarbij de vergoeding die de vereniging uitkeert in mindering wordt gebracht. Het is de vereniging niet toegestaan om het bedrag rechtstreeks uit te betalen. Dit moet altijd aan de hand van nota’s te geschieden.

Het mag duidelijk zijn dat er vaak hogere tarieven gehanteerd worden door de niet aan onze vereniging gebonden bode.


Tenslotte

Naast de kosten voor de uitvaart komen er vaak nog kosten bij voor een graf, een grafsteen of urn. Meer informatie over de begraafplaats in Langezwaag vindt u op: http://www.kerklangezwaag.nl/index.php/begraafplaats