Lidmaatschap


Contributie

De ledencontributie bedraagt € 40 voor leden vanaf 18 jaar. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd als beide ouders lid zijn van de vereniging. Bij betaling via acceptgiro wordt € 2,50 extra in rekening gebracht. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.


Voor het geval u op latere leeftijd lid wilt worden kunnen we een regeling voor u treffen. Indien u meer wilt weten kunt u contact opnemen met het bestuur.


Ledenkorting:

De ledenkorting voor de kosten van een uitvaart is thans € 1.600. Wanneer u geen gebruik maakt van de dienstverlening van de vereniging, kan het recht op de ledenkorting vervallen indien niet vooraf met het bestuur wordt overlegd.


Ledenvergadering

Zowel de contributie als het vergoedingsbedrag van de vereniging wordt elk jaar door de leden op de ledenvergadering vastgesteld.

Deze ledenvergadering vindt meestal plaats in het voorjaar (maart/april) en wordt vooraf aangekondigd via een advertentie in de "Sa" en via deze site.


Opzeggen lidmaatschap:

Opzegging door het lid kan slechts geschieden per einde van het lopende kalenderjaar en dient voor 30 november schriftelijk aan de secretaris van de vereniging te worden doorgegeven.